112. Dönem Harcama, Taşınır Mal, Bordro ve Gelir Modülleri Eğitimi

112. Dönem Harcama, Taşınır Mal, Bordro ve Gelir modülleri 2. Grup Eğitimi

112. Dönem Harcama, Taşınır Mal, Bordro ve Gelir Modülleri 1. Grup Eğitimi

T.C. İçişleri Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
İnönü Bulvarı No:4 Bakanlıklar / ANKARA Telefon: (0312) 419 50 08 - 422 62 88